Karışım Mikrobiyal Gübre

cillus azotofixans canlı mikroorganizmalarını içerir. Toplam canlı mikroorganizma sayısı: 2.2x107 cfu/mL pH : 6-8...

Karışım Mikrobiyal Gübre

fluorescens canlı mikroorganizmalarını içerir. Toplam canlı mikroorganizma sayısı: 2.1x108 cfu/mL pH : 5, 7-7, 7...

Karışım Mikrobiyal Gübre

polymyxa ve Bacillus subtilis canlı mikroorganizmalarını içerir. Toplam canlı mikroorganizma sayısı: 1.7x107 kob/ml...